7/7 2007Bob, Frigga och Freja assisterar en råoljetanker i Brofjorden, 7/7 2007.
Freja
Foto: Mikael Janson.

Nu är även Bob blåmålad. Frigga till höger.
Freja
Foto: Mikael Janson.

Frigga
Freja
Foto: Mikael Janson.


Tillbaka till Svitzer
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan