Svitzer Ellerby


MYSV5
Byggd 1998 vid Imamura Zosen, Kure, Japan (nb 398)
29,70 x 9,60 x 3,75 m. - 267 brt.
2 x Niigata 6L2HX 2640 bhp

Byggdes som CHEK CHAU, hette samma år LADY EMMA. 2005 ADSTEAM ELLERBY och 2007 SVITZER ELLERBY. Placerad hos Svitzer Humber med Rochester som hemmahamn.


SVITZER CONSTANCE och SVITZER ELLERBY i Hull, november 2008
Foto Olof Johansson

Foto Olof Johansson

Foto Olof Johansson

SVITZER CONSTANCE och SVITZER ELLERBY
Foto Olof Johansson


Tillbaka till Svitzer
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan