Svitzer Garm


IMO: 7635309
Byggd 1977 vid Dannebrog Verft AS, Århus
49,03 x 12,45 x 6,35 m. - 526/54
Maskin: 2 st. Alpha 16U 28L V16 diesel på 8 480 bhk
Byggd för räkning A/S Em.Z.Svitzer's Bjergnings-Enterprise som SVITZER GARM. Såld 1990 till Berge Partners, Stavanger som LANCELOT RANGER, 1991 såld till Rimorchiatori Sardi S p A, Calgiari som LANCILLOTTO och så 2002 såld till Augustea Offshore, Augusta och döt till MARZAMEMI.


SVITZER GARM vid holländska kylfartyget SPRING BOB som grundstötte i Stora Bält 1990.
På bilden är SPRING BOB bogserad till Kalundborgfjorden för att tömma över lasten till Lauritzen Reefers BETTY B. På hitsidan ligger MARS, Marstal och galeasen HJALM, Holdbæk.
Foto okänd via Niels Stummann


Tillbaka till Svitzer
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan