Svitzer Geo


IMO: 9602459
Byggd 2011 vid Western Baltija Shipbuilding, Klaipeda, Litauen (#902)
30,80 x 11,11 x 5,70 m. 433 brt. 176,3 dwt.
3 x Wärtsilä 8L20 á 1600 kW. - 2 x Schottel Azimuth SCD 1515 2100 kW. - 1 Schottel Bow thruster 190 kW

Nummer två i Svitzers serie av "ECO-Tug". Först ut var Svitzer Gaia. Motorerna är diesel elektriska med tre stycken hjälpkärror och två elmotorer integrerade direkt på Schottel propellrarna, så kallade Combi Drive 2020.
Fakta: Svitzer, Johnny Nilsson


SVITZER GEO vid Kockums f.d. torr- och byggdocka i Malmö - 9 augusti 2012
Foto Johnny Nilsson

"ECO"-tänkandet innebär bl a att det är kraftigare ljuddämpare i skorstenen (40 dBA). Dubbla glas i alla fönster. Navigerings- och nödljus har LED-lampor. Wincharna för och akter är eldrivna.
Foto Johnny Nilsson

SVITZER GEO i Köpenhamn den 19 november 2012. Hon assisterade två tyska fregatter och en av tyska flottans oljetankers.
Foto Per Körnefeldt

SVITZER GEO i Malmö - 20 november 2012
Foto Lars Gustafson

Foto Lars Gustafson

Foto Lars Gustafson

Foto Lars Gustafson

Foto Lars Gustafson

Foto Lars Gustafson

SVITZER GEO i Göteborg - 11 april 2014
Foto Lars-Gunnar Fernlund

SVITZER GEO i dockan på Gotenius Varv, Göteborg - 7 maj 2015
Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren


Tillbaka till Svitzer
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan