Taavi

SGWM – 14907
Byggd 1919 vid Pääskyniemi Varv, Sääminki
Ursprungliga mått okända - 43 / 12
21,90 x 4,47 x ?? m - 63 / 18 (e förb. 2002)
Maskin: Okänd ångmaskin på ?? Ihk, ersatt av en okänd motor på 115 Ehk

Byggdes för okända. Var möjligen en av de ryska båtar som blev kvar i Finland vid självständigheten och som sedan rustades upp? Hade sannolikt ett antal okända ägare i Finland före 1942. Hette tydligen TAAVI till en början som ändrades 1945 till HAAPANIEMI II och 1972 till KALSO I. Hela tiden utan av mig kända ägare. Före 1990 ägdes hon av Oy Ideste AB, Vanda med namnet TAAVI igen, och köptes till Sverige i maj 1990 av Jens Wallin, Stockholm för 350.000 kr. Förbyggdes åren 2001-2002 vid Strandvägskajen i Stockholm och fick därefter nytt tonnage. Har aldrig varit bogserbåt i Sverige. Såldes 29 juni 2007 till Helena Larsson och Per Strömberg, Stockholm.
Text: Bengt Westin


KALSO I
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin

TAAVI vid Ensos varv i Savonlinna (Nyslott) 10/7 1977
Foto Christer Samuelsson

TAAVI vid Strandvägen, Stockholm 1 september 2000
Foto Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

TAAVI vid Strandvägen, Stockholm mars 2009
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan