Tärnan

Oregistrerad
Byggd 1899 vid Hammars Mek. Verkstad AB, Nyland. (Järn)
10,63 x 2,90 x 1,70 m – 17,23 / (SV 1919)
Maskin: Varvets ångmaskin på 35 Ihk

Byggdes möjligen för Sandö Sågverks AB, Nya Dal - som i alla fall ägde 1916 - som TÄRNAN. Såldes omkring 1919 till Wifstavarfs AB, Vivstavarv för 16.000 kr. men förstördes totalt den 18 aug. 1926 då ångpannan exploderade. Bärgades och skrotades året efter.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Wifstavarf
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan