Tebe

SFGV-9170
Byggd 1950 vid Hammarbyverken AB, Stockholm Nb H-27 (Stål)
26,81 x 7,93 x 4,02 m - 196 / 18 (SS 1961)
Maskin: Finnboda Varf AB. 2cy. comp.ångmaskin (13 3/8 - 36 3/8 x 33 1/2") på 800 Ihk

Byggdes för Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som TEBE. Såldes för 529.074 kr den 8 feb 1963 till Socitét Tunisienne do Remorquage D´Assistance & De Travaux Maritimes, Sfax, Tunisien och döptes då om till ATLAS. Köptes 1979 av Socitét d´Arm. et do Construction Navales SACNA, Tunis. Skrotades 1980.
Text: Bengt Westin

TEBE
Foto: collection Ben Th. Gernaat.


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan