Tekla

Oregistrerad
Byggd möjligen 1867 i Stockholm (Järn)
Mått okända - 43,11 / u.10
Maskin: Okänd ångmaskin på 40 Ihk

Byggdes för okända. Ägdes före 1909 av Sandö Sågverks AB, Sandö som TEKLA. Överfördes 1931 till Strömnäs AB, Strömnäs men användes sparsamt. Maskin och panna togs ur 1934 och och skrovet lades vid kaj i Sandö. 1943 uppges att båten sålts för att bli pråm. Skrotades antagligen kort därefter.
Text: Bengt Westin (Källor: J Robert Boman, Riksarkivet (B Fogelberg))


TEKLA
Foto: Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

TEKLA
Foto: Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

TEKLA
Foto: Jan Häggströms saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan