Svitzer Menja och Svitzer Mjølner assisterar M/T Tempera 9/9 2007

M/T Tempera, 106 000 dwt, är byggd i Japan av Sumitomo Heavy Industries yard 2002, som världens första Double Acting Tanker (DAT). Hon går som en vanlig båt i öppet hav men backar vid gång i is. Fart framåt i öppet vatten är 17 knop. Vid 1 meter tjock is backar Tempera i en fart av 3 knop.

Svitzer Menja i Fredericia hamn 6/9 2007
Foto: Nicklas Liljegren

Svitzer Mjølner drar i fören...
Foto: Nicklas Liljegren

...och Svitzer Menja i aktern.
Foto: Nicklas Liljegren

Foto: Nicklas Liljegren

Foto: Nicklas Liljegren

Foto: Nicklas Liljegren

Foto: Nicklas Liljegren

Foto: Nicklas Liljegren

Foto: Nicklas Liljegren

Foto: Nicklas Liljegren


Svitzer Menja
Svitzer Mjølner
Tillbaka till Svitzer
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan