Terttu

Byggd 1875 vid F Selmer, Brevik
12,00 x 4,20 x 1,90 m – 17 / 6
Maskin: Volvo TAM 120 A på 300 Ehk

Byggd för okända. Ägdes 1989 av Rakennuskunta Haka, Helsingfors, 1994 av Maaja Vesirakkenus Haka Oy, Helsingfors och 2000 av Terramare Oy, Helsingfors. Hela tiden som TERTTU.
Text: Bengt Westin


TERTTU på grund
Foto Henri Paavola


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan