Teuta


TEUTA vid Bijela Shipyard, Montenegro - 6 augusti 2012
Foto Erik Bäckström via Ola Bäckström

Foto Erik Bäckström via Ola Bäckström


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan