Thor

Oregistrerad
Byggd 1897 vid A.J. Söderbergs Mek. Verkstad, Ljusne (Järn)
18,00 x 3,90 x 2,10 m (SV 1940)
Maskin: Okänd 2cy comp. ångmaskin på 100 Ihk (277 - 476 x 350 mm)

Byggdes för Ströms Bruk AB, Stocka som THOR. Hade 1940 övertagits av Ljusne-Woxna AB, Stocka men tydligen i väldigt dåligt skick, för 1949 fick köptes/överläts hon till Norrlandskustens Marindistrikt som använde henne som målfartyg. Sänktes därvid.
Text: Bengt Westin (källor: B Fogelberg, Lars Brolin)

Tidningsurklipp från Helsingen 26 juni 1897
Tidningsurklipp via Håkan Löfgren


THOR
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin/Håkan Löfgren

THOR
Foto Håkan Löfgrens saml.

VICTOR, THOR och STRÖMSBRUK på slipen i Stocka.
Längst akter på babords bryggvinge står skepparen Kristian Palm som också hämtade Strömsbruk vid leveransen i Karlstad.
Stromsbruk
Foto i Håkan Löfgrens saml.

THOR
Paret skall gifta sig i Jättendal och bruden kommer från Mellanfjärden ca. 6 Nm norr om Stocka. Bruden heter Anna Engström som ogift (Håkan Löfgrens frus faster) och hon var kocka på THOR. Brudgummen heter Valdemar Palm och tjänstgjorde som däcksman. Brudgummens far John Palm var skeppare. Troligen skulle THOR gå med bröllopsföljet till Mellanfjärden.
Foto Bernt Fogelbergs saml. via Bengt Westin/Håkan Löfgren

Tidningsartikel om en lustresa med pråm, från okänt år
Stromsbruk
Tidningsurklipp i Håkan Löfgrens saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan