Thor

Oregistrerad
Byggd 1906 vid Oskarshamns Mek. Verkstad & Torrdocka AB NB 222 (järn)
15,14 x 3,56 x 1,96 m – 23,02 / 6,27 (MB 1924)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 85 Ihk.

Byggdes för Kalmars hamnstyrelse som THOR. Såldes 1917 till Stockholms Benmjölsfabrik, Stockholm som 1924 sålde till Statens Järnvägars Slipersfaktori, Piteå. Omdöpt där till FAKTORIET. 1934 heter ägarna Domänverket, Piteå och båten D.V. 1 och 1941 ändrades firmanamnet till AB Statens Skogsindustrier. Omdöptes igen 1947 till LÖVHOLMEN. Vid ansökan bad ASSI att få ändra namnet från FAKTORIET? Inofficiellt hade hon dock hetat LÖVHOLMEN sedan 1920-talet?? Ett meddelande av den 11 dec 1963 sade: Har legat upplagd sedan 1955. 1955 lades hon mycket riktigt upp på land och så låg hon till 1969 då hon skrotades.
Text: Bengt Westin


THOR troligen i Kalmar
Foto: Carl Fagerström i Lars Johnsons saml.

LÖVHOLMEN
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan