Thor

Byggd 1903 på Fredrikstads Mek. Verksted (n.b. 84)
19,5 x 4,6 m. - 46,5 br.ton.
Ursprungligen hade båten en ångmaskin som senare byttes mot en Detroit Diesel.
Byggdes för räkning Saugbrugsforeningen i Halden och användes till att dra timmersläp. Båten har byggts om ett antal gånger men är nu åter i Haldenområdet, fullt renoverad.
Fakta: Per Harald Jacobsen


THOR i Halden 2006
Foto: Knut Ragnar Holme

THOR
Foto: Per Harald Jacobsen.

THOR´s Detroit Diesel
Foto: Per Harald Jacobsen.

Foto: Per Harald Jacobsen.

THOR - styrhytten
Foto: Per Harald Jacobsen.

THOR vid Haldenvassdraget - 9 augusti 2008
Foto: Per Harald Jacobsen.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan