Thor (2)

2696
Byggd 1873 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala Nb 246 (Järn)
25,05 x 4,41 x 3,70 m – 98,74 / 38,08 (SS 1917)
26,64 x 4,72 x 3,63 m - 90,38 / 15,07 (SS 1947)
Maskin: Varvets 2-cyl. comp.ångmaskin på 260 Ehk / 300 Ihk

Byggdes för Kungliga Fortifikationsförvaltningen, Stockholm med namnet CARL XI. Köptes 1880 av Stockholms T & B AB och döptes då om till THOR. Förbyggdes och förlängdes 3,56 m vid Ekensbergs varv 1886. Då T & B gick i konkurs 1924 övertogs samtliga tillgångar av Stockholms Enskilda Bank. Överförd till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, som ändrade firma 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. T & B meddelade i brev den 10 nov 1950 att båten slopats och sålts för 3.000 kr till Pettersson och Mattsson, Vätö som skrotade.
Text: Bengt Westin

Carl XI
Carl XI
Foto: Fotopumpen (Klubb Maritims Västra Krets) via Bengt Westin

Thor
Thor
Foto: Bengt Westins saml.


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan