Thor

Oregistrerad
Byggd 1871 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm Nb 97 (järn)
Mått och tonnage okända.
Maskin: Varvets ångmaskin på 25 Nhk.

Byggdes för Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som THOR. Köptes till Härnösand av S. Wiklund och två bröder Bergman i april 1880. ’Thor’ är namnet på en från Stockholm inköpt bogserångare som igår anlände hit. Ångaren som är byggd i Bergsund 1871, kommer att föras af förre befälhavaren å ’Angur’, S. Wiklund, och är köpt af ett bolag bestående af hr. Wiklund m.fl. ’Thor’ har en 25 hkr machin. (VA 30/4 1880). Då Wiklund avled 1886 övertogs båten av bröderna Bergman, och de sålde 1889 till Erik Petter Pettersson, Nordingrå, som den 8 april 1891 delade ägandet med Erik Olof Wallin och Johan Omberg i Nordingrå till priset av 15.000 kr. Bogs.ångaren ’Thor’ försåldes i onsdags af N. Pettersson till konsortium i Nordingrå för 15.000 kr. (VA 10/4 1891). Den 14 juni 1895 såldes båten till Ålands Skärgårds Trafik AB i Mariehamn. Döptes om där till just MARIEHAMN och gick som passagerarbåt till 1907 då hon såldes till K.E. Blomberg, Lappenranta. Den 16 sept 1911 köptes hon till Pargas Kalkberg AB, Pargas. Ramponerades svårt vid de "Rödas" återtåg i Finska inbördeskriget 1918. Osäkert om den användes mer, men uppgavs ha nedskrotats 1927 i Pargas.
Text: Bengt Westin

Thor
Foto Bengt Westins saml.


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan