Thorsten (1)

Oregistrerad
1886 – Göteborgs Mek. Verkstad AB, Göteborg (järn)
Mått och maskineri okänd

Byggdes för J.E. Waenerlund, Göteborg som THORSTEN (1). Överfördes 1889 till Göteborgs ”Gamla” Bogserings AB, Göteborg (Hvita Bolaget). Köptes på konkursauktion den 14/6 1891 av Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som sålde 1895 till okänd köpare, Drammen och då modifierades namnet en aning till TORSTEIN. Ny okänd köpare 1925 som döpte till SINBAD och ännu en okänd 1927 som kallade henne KORSVIK. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan