Thurøfærgen


Byggd i slutet av 1890-talet son linfärja. Förvärvades av murarmäster Jørgen Larsen, Thurø, som öppnade färjeförbindelse mellan Nørreodde på Thurø och Bjørnemoseløkken på Fyn. Framdrevs till en början av handkraft men motoriserades efter ett tag. 1911 byttes motorn ut mot en elmotor som fick sin kraft på samma vis som en trådbuss. Var i drift fram till 1934 då färjan ersattes av en bro.
Fakta från kulturarvsvendborg.files.wordpress.com


Färjan innan elektrifieringen
Vykort i Niels Stummans saml.

Färjan efter elektrifieringen
Vykort i Niels Stummans saml.

Thurøfærgen drogs med linor
Vykort i Niels Stummans saml.

Thurø elektiske færge
Vykort i Niels Stummans saml.


Tillbaka till kanalbåtar
Tillbaka till startsidan