Frans Michael drar timmer 1972

Fotografen Ronny Karlssons bilder inför ett reportage i tidningen SE 1972 (Nr 45)
Förklarande bildtexter av Ola Bäckström


Bifogar bl a flygfoto som visar hur Frans-Michael med blott 42 björkflottar närmar sig timmermagasinet i Husum där dessa ska lämnas. Längst upp på bilden skymtar ett vant öga bl a Wibergs Anny och Kronö, däremellan sannolikt några av de ångdrivna båtarna som rederiet fortfarande förfogade över då.
Foto Ronny Karlsson i Ola Bäckströms saml.

Antalet 42 björkflottar var mycket udda för Frans-Michael men detta hade sin förklaring i att man hade hämtat totalt 60 flottar vid ön Ålandet i Stockholms norra skärgård. Ytterraden - den mot havet när man begav sig norrut - bestod av granvirke med god flytförmåga, liksom även de första flottarna i de fyra ursprungliga raderna.
Foto Ronny Karlsson i Ola Bäckströms saml.

När man lämnat de 42 björkflottarna i Husum gick färden tillbaka mot västra sidan av Råskärsön, syd om Skagsudde fyr, där man tidigare hade kopplat bort de fyra första granflottarna i respektive rad samt sjöraden och landförtöjt dessa mot stranden.
Foto Ronny Karlsson i Ola Bäckströms saml.

Bilderna visar hur man försiktigt tar ut detta udda släp för att sedan försiktigt bogsera detta ”i sakta mak” (med litet kraftuttag från maskin) för att leverera detta granvirke till Domsjöfabrikens sulfitmassatillverkning (i Husum gjorde man sulfatmassa av tall, björk, asp m m).
Foto Ronny Karlsson i Ola Bäckströms saml.

Foto Ronny Karlsson i Ola Bäckströms saml.

Foto Ronny Karlsson i Ola Bäckströms saml.


Tillbaka till Frans Michael
Tillbaka till Timmerbogsering
Tillbaka till startsidan