Tingvalla.


6305
Byggd 1920 på Wennbergs Mekaniska Verkstad i Karlstad.
22,97 x 5,16 x 2,50 m.
Ursprungligt maskineri var en 300 hk ångmaskin av varvets egen konstruktion. Den byttes ut 1960 mot en 5-cylindrig Sefflemaskin på 515 hkr. Den är f.ö. Sveriges numera största tändkulemotor i bruk.
Ägare genom åren har varit Wermlands Rederi AB 1920-1946, Karlstad Hamn 1946-1988 och därefter av Ångbåtssällskapet Polstjärnan. För mer information, se deras egen hemsida:
Tingvalla


TINGVALLA okänt år
Tingvalla
Foto i Gunnar Jonssons saml.

TINGVALLAs besättning okänt år
Tingvalla
Foto i Gunnar Jonssons saml.

TINGVALLA 1952
Tingvalla
Foto Okänd via Åke Sallnäs.

TINGVALLA och TINGVALLA III i Karlstads inre hamn på 1950-talet
Tingvalla
Foto Okänd via Åke Sallnäs.

TINGVALLA på 1960-talet
Tingvalla
Foto Sven-Erik Thunberg via Åke Sallnäs.


TINGVALLA i Karlstad 4/1 1994
Tingvalla
Foto Krister Bång via Patrik Nylin.


Tingvalla
Foto Per Hilding.


TINGVALLA i Göteborg 10/8 2007
Tingvalla
Foto Christer Samuelsson

Tingvalla
Foto Christer Samuelsson

Tingvalla
Foto Christer Samuelsson


TINGVALLA
Tingvalla
Foto Boris Wall

Tingvalla
Foto Boris Wall


TINGVALLA på Seffledagen 7/6 2008
Tingvalla
Foto Erik Winter

Tingvalla
Foto Erik Winter

Tingvalla
Foto Erik Winter

Sverre, Tingvalla och Rolf på Seffledagen 7/6 2008
Tingvalla
Foto Erik Winter


Tingvalla´s maskin är denna 5-cyl. Seffle.
Tingvalla
Foto Boris Wall

Tingvalla
Foto Boris Wall

Tingvalla
Foto Boris Wall


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan