Titan

9679
Byggd 1940 vid Howaldswerke AG, Hamburg (Stål)
25,56 x 7,11 x 3,30 m - 141 / 5 (MB 1954)
Maskin: 6cy Deutsche Werke AG 6Mu50 på 500 Ehk

Byggdes sannolikt för Deutsche Kriegsmarine med namnet KONDOR (i en serie benämnd ”Deutche Marine Geier-klasse” vari ingick 21 enheter). Övertogs 1945 av de allierade via OMGUS (Office of Military Government of the United States). Okänt vart den sedan tog vägen till 1954, då hon köptes av Bergnings- och Dykeri AB Neptun, Stockholm och omdöptes till TITAN. Försvann med man och allt utanför hälsingekusten den 10 dec 1959 under försök att bistå en haverist. Troligen på grund av nedisning.
Text: Bengt Westin

Den 8 december 1959 fick M/S Birgitta på 850 dwt. maskinfel. TITAN gick ut från Holmsund för att assistera. P g a nedisning kantrade TITAN och sjönk nästan inom synhåll. Sjöräddningsfartyget K A Wallenberg som redan nått haveristen såg att topplanternorna på TITAN försvann, varvid man genast satte kurs mot området för att söka. TITAN hade dock sjunkit med hela besättningen på sju man samt lotsen. Kapten ombord var Birger Öhlund.

Se även på Görans Dykhörna.


TITAN
Titan
Foto ur Bernt Fogelbergs saml. i Bengt Westins saml.

TITAN
Titan
Foto Bror Omberg via Anders Omberg


M/S GAIST undsätts av TITAN och POSEIDON.
Gaist byggdes 1954 i Kalmar och var på 750 dwt.
Bärgning
Foto Bror Omberg via Anders Omberg


Tillbaka till Neptun
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan