Tjurö.


SFB – 5602
Byggd 1861 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 106 (Järn)
14,84 x 3,17 x ?? m (Nybyggd 1861)
14.50 x 3,10 x 2,20 m (SV 1917)
Maskin: Varvets ångmaskin på 20 Ihk, ersatt av en okänd ångmaskin på 75 Ihk (??), och en Bolinder 4 cyl tändkulemotor motor på ?? Ehk (ca 1955) Ersatt av en Scania DSI 11 (ca 1972)

Byggdes för Keillers Ångslupsbolag, Göteborg som passagerarslupen GÖTHEN. Återtogs av varvet och såldes 1865 till Göteborgs Ångslupsbolag. Inköptes 1871 av Hudiksvalls Trävaru AB som ändrade till bogserbåt. Bolaget fusionerades 1918 till AB Iggesunds Bruk, Iggesund. Stavningen moderniserades så småningom till GÖTEN. Såldes 1969 till Arne Kring, Hudiksvall som 1971-72 sålde till Utö Sjötaxi / Jan Schröder som döpte båten till TJURÖ (efter boken Storm över Tjurö av Gustav Hellström). Såldes vidare 1974 till Idöborgs Varv AB /Sten Kreuger/, Nämndö. Kom före 1990 till Uno Gransten, Saltsjöbaden och är nog numera att betrakta såsom fritidsfartyg. Ägdes senare av Bengt Edvardsson, Saltsjöbaden.
Text: Bengt Westin, kompl. Jan Schröder


GÖTEN
Göten
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

GÖTEN
Göten
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.


TJURÖ vid Gruvbryggan på Utö 26 juli 1973.
Tjurö
Foto: Christer Samuelsson


TJURÖ vid Kummelnäs Varv 28/10 1984.
Tjurö
Foto: Christer Samuelsson


TJURÖ - Svindersviken 13/8 2005.
Tjurö
Foto: Lars Johnson

Tjurö
Foto: Lars Johnson


TJURÖ - Svindersviken 1/5 2006.
Tjurö
Foto: Lars Johnson

Tjurö
Foto: Lars Johnson


TJURÖ vid Söder Mälarstrand 30/7 2007
Tjurö
Foto: Lars Johnson

Tjurö
Foto: Lars Johnson

Tjurö
Foto: Lars Johnson


TJURÖ vid Mälarvarvet 11/1 2008
Tjurö
Foto: Anders Winter

Tjurö
Foto: Anders Winter


TJURÖ vid Norra Hammarbykajen 7/9 2008
Tjurö
Foto: Christer Samuelsson


TJURÖ fotad i Hjälmare docka 23/10 2009
Foto Anders Engdahl

Foto Anders Engdahl

Ombyggnaden framskrider. TJURÖ i Hjälmare docka - 14 maj 2011
Foto: Anders Winter

TJURÖ i Hjälmare docka - 10 juli 2012
Foto: Bengt Westin

TJURÖ i Hjälmare docka - vintern 2012/13
Foto: Bengt Westin

TJURÖ i Hjälmare docka - 29 augusti 2013
Foto: Bengt Westin


Tillbaka till Iggesunds Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan