Tofte II

Byggd 1980
24,0 x 8,5 m.
Bemannades av Bukser og Berging AS för Norske Skogs räkning, därefter för Södra Skogsägarnas Förening som TOFTE II. Förvärvades av Sandinge tillsammans med pråmarna VIRKE I, II, III och IV 2014.
Källa: Bengt Sandinge


TOFTE II med pråmen VIRKE I på Svelvikstrømmen
Foto Inge "Astor" Jensen

TOFTE II
Foto Inge "Astor" Jensen

Foto Inge "Astor" Jensen

Foto Inge "Astor" Jensen

TOFTE II
Foto Inge "Astor" Jensen

TOFTE II i Fredrikstad - 2009
Foto Knut Ragnar Holme

Foto Knut Ragnar Holme

Foto Knut Ragnar Holme

TOFTE II i Drammen - 14 november 2010
Foto Stefan Sjöblom

TOFTE
Foto Fredrik Falk via Bengt Sandinge

Foto Fredrik Falk via Bengt Sandinge

Foto Fredrik Falk via Bengt Sandinge

Foto Fredrik Falk via Bengt Sandinge

Foto Fredrik Falk via Bengt Sandinge

TOFTE i Göteborg - 16 april 2014
Foto Per Hilding

En av fyra pråmar som används av TOFTE
Foto Per Hilding

VIRKE IV
Foto Per Hilding

TOFTE vid Götaverken - 21 april 2014
Foto Bengt Sandinge

TOFTE och VIRKE-III - 29 september 2014
Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge


Tillbaka till Bukser & Bergning
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan