Tor

Oregistrerad
Byggd 1846 vid Motala Warf, Motala (Trä på jsp)
21,76 x 4,45 x 2,51 m (SV 1916)
Maskin: 2-cyl. ångmaskin på 20 Nhk från Motala Mek. Verkstad, utbytt med en comp. ångmaskin från samma tillverkare på 90 Ihk insatt 1874. Fick en tredje Motalamaskin 1903, en 2cy comp. ångmaskin (12¼-26x20 tum) på 180 Ihk tagen från WIRGO. Motoriserad 1931 med en Bolinders Råoljemotor på 35 Ehk.

Byggdes som transport- och bogserfartyg för Carlsborgs Fästning, Karlsborg med namnet CARLSBORG. Lär ska ha varit landets blott tredje propellerångare. Sedan Kronan 1873 låtit bygga en ny båt med samma namn, utbjöds denna till försäljning på auktion i Motala den 8 apr 1874 och köptes då av R. Adlersparre, Kristinehamn för 5.600 Rdr 50 öre, samt omdöptes till GUSTAFSVIK. I början av feb 1875 såldes båten för 8 500 kr ett konsortium i Lysekil med handlanden H C Bergström som huvudredare. Dessa lät modernisera och renovera båten i Kristinehamn och ändrade namnet till LYSEKIL. Våren 1876 utbjöds hon till salu i några norrlandstidningar, och den 9 sept 1876 såldes hon på offentlig auktion, då upplagd vid Göteborgs Mek Verkstad. Samma år kom båten till Örnsköldsvik, inköpt av Mo & Domsjö AB, Domsjö /Gustaf Hedberg/. Namnet förändrades till TOR och i detta bolags ägo blev båten kvar till den 4 april 1897 då Ulfviks AB, Ulfvik /Nicanor Scherman/ köpte den. Ång. ’Tor’ från Domsjö skall hädanefter öfverflyttas till Hernösand, i det att hr A. Huss försåldt sin halfva andel i densamma till grosshandlanden Scherman i Hernösand. Kapten Månsson, båtens befälhafvare, behåller fortfarande sin andel. (VA 1/5 1897). Ombyggdes ordentligt 1907-08 innan Sandö Sågverks AB blev ägare 1911 och de lät förbygga båten vintern 1913-14 vid Bonäset. Hon fick ny köl, ombyggdes och fick styrhytten flyttad upp på bryggdäck samt plåtades med galvaniserad plåt. Reparerades igen på Bonäsets slip 1920-21. Sandöbolaget behöll sedan "Trä-Tor" till 1926 då bogserandet tog slut. Ny ägare blev då A. Nordstrand, Nyadal och han lät ta ur panna och maskin, oklart vad han ämnade använda båten till. 1930 köptes skrovet av bröderna Sivert, Otto och Karl Bergqvist på Hemsön, men de sålde skrovet vidare till Erik Sundin, Nordingrå som direkt sålde till Bror Edvin Lundin, Härnösand. Lundin lät bygga om båten till motorlastfartyg och kallade den FIX. Den nu nära 80 år gamla träbåten fortsatte sina resor för A.T. Rosell, Härnösand som köpte 1935, och han använde båten till den 3 augusti 1937 då båten förliste i Fällöviken.
Text: Bengt Westin


TOR
Foto i Bengt Westins saml.

TOR
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan