Tor.


SHCU - 10727
Byggd 1952 vid AB Hammarbyverken, Stockholm Nb 32 (Stål)
24,50 x 6,85 x 3,08 m - (Nybyggd 1952)
Maskin: MWM 8cy 4t dieselmotor typ RH 348 AU på 920 Ehk med Kamewapropeller.

Levererades den 14 jan 1952 till Gefle Stuveri AB, Gävle som TOR. Såldes 1979 till Oy Raunanheimo AB, Karleby som 8 juni 1983 sålde vidare till R. Nordström & Co Oy-AB, Lovisa för 600.000 FIM. Förvärvades 31 oktober 1991 av Merimatkat Oy, Helsingfors och byggdes om till oigenkännlighet vid Tykö Bruk (Teijon Telakka) sommaren 1992. Är numera passagerarfartyg. 1 november 1993 Finnish National register nr, 11371. 24 april 1994 ny ägare, Sunline Oy, Helsingfors. 23 december 1999 är Sun Ferry Oy registrerad som ägare. Går i trafik mellan Salutorget och Sveaborg i Helsingfors.
Christer Bombergs kommentar om TOR:
Tor var nog den rankaste bogserbåt jag jobbat på, hon låg alltid med en lätt slagsida åt någondera sidan. I hamnbogsering var hon direkt obehaglig. Med havssläp var hon nog ok.
Fakta: Bengt Westin, Christer BombergTOR i Gävle, inre hamnen - mitten av 1950-talet
Tor
Foto: Av Swedish National Heritage Board from Sweden - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37256353 - via Dan Köhl

TOR i Gävle 24/2 1964
Tor
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

TOR på Lunde Varv 1973
Tor
Foto Bengt Westin

TOR
Tor
Foto Bengt Westin

TOR i Härnösand 1975
Tor
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

TOR i Kokkola, Finland
Tor
Foto Conny Gustavsson

Tor
Foto Conny Gustavsson

TOR som passagerarbåt i Finland 25/3 1999
Tor
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

TOR i Helsingfors 24 juli 2009
Tor
Foto: Margit Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan