Tor (2)

SHCW – 10779
1928 - Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby Nb 56 (Stål) Kölsträcktes den 30/7 1927, sjösattes 18/4 1928
21,34 x 5,59 x 3,05 m – 76,15 / 9,74 Nyb 1928)
20,43 x 5,67 x 2,90 m – 74 / 0 (SS 1969)
21,35 x 5,62 x - 74 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 313 Ihk, ersatt av en Rustin & Hornsby 4t 6cy dieselmotor på 550 Ehk (1957)

Byggdes för Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB, Göteborg som TOR. Motoriserades 1957 och överfördes först till Röda Bolaget /Broströms Red AB/, Göteborg 1977 och sedan till AB Neptun- Röda Bolaget, Göteborg 1983. Såldes den 29 maj 1984 för 25 000 kr till Marin & Maskin i Skm AB, Stockholm och de tog ur motor och inredning innan de sålde henne för samma 25 000 kr till Inge Förberg, Stockholm som förlängde namnet till TORE. Marin & Maskin i Skm AB köpte tillbaka båten 1990 för 60.000 kr, sålde samma år för 90 000 kr till Wäddö Kanalbolag HB, Stockholm och köpte tillbaka henne för tredje gången, fortfarande samma år, men för 100 000 kr. 1994 såldes hon till AB August Lindholms Eftr., Stockholm och blev förrådspråm för Stockholms Sightseeing AB och placerad vid Strömkajen i Stockholm med namnet MÅSEN. Torde fortfarande sakna motor?
Text: Bengt Westin


Röda Bolagets TOR - 1968
Foto: Börje Karlsson


Stockholm Sightseeings MÅSEN - 3/4 2008
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

MÅSEN - 23 januari 2012
Foto: Anders Winter


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan