Tornator II


Byggd 1906 vid Paul Wahl & Co, Varkaus (stål) (nb 418)
22,50/21,95 x 4,37 x 2,05 m. - 55/33 ton. (nybyggd)
22,89 x 4,84 x 2,05 m. (nuvarande)
Maskin: Compoundångmaskin 250 IHK.

Tidigare namn: MAURI och AMANDA. I tjänst hos OY Tornator AB fram till 1932, därefter fram till 1968 Enso-Gutzeit OY. Under WWII monterades en 3-tums kanon, borttagen efter krigsslutet. Användes för minröjning 1945-1948. Är därefter privatägd, sedan 1999 av Pekka Häkkinen.
fakta: steamship.fi och opastin.com


TORNATOR II i Helsingfors - 5 juli 2018
Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan