Torsten

3527
Byggd 1899 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm Nb 276 (Stål)
31,34 x 5,64 x 2,42 m – 144,74 / 56,18 (SS 1933)
Maskin: 2 st Varvets 2cy comp.ångmaskin (10 ½” – 22 ½ ” x 12 ½”) á 160 Ihk = 320 Ihk

Byggdes som passagerarfartyg för Ångfartygs AB Stockholm Skärgård, Stockholm som PRINSESSAN INGEBORG. Såldes 1910 av Ångfartygs AB Nohl, Lilla Edet som 1918 sålde vidare till Baltiska Cementfabriken AB, Skanör. De lät bygga om båten till bogsering vid ett varv i Skanör 1918 och döpte därefter om henne till TORSTEN. Näste ägare blev 1918 AB P. Jansson & Co, Norrköping som den 22 juni 1926 bytte namn till AB Sörby Tegelbruk, Norrköping. (När AB P Jansson & Co kom i ekonomisk kris, beslöts att företaget skulle byta namn till AB Sörby Tegelbruk den 22 juni 1926. Bolaget försattes därefter i likvidation). Den 3 maj 1929 köptes hon av Trävaru AB Norrköpings Exporthyvleri, Norrköping för ynka 15.000 kr, och även denna firma ändrades, 1930 till Igelsta Trävaru AB, Norrköping. Då hade hon tjänat ut, för 1934 överläts hon till Westerviks Nya Varvs AB, Västervik som skrotade ur båten allt löst och fast och gjorde om henne till pråm. Som sådan överläts hon till Lucernans Trävaru AB, Västervik som sålde 1940 till Rederi Norden i Norrköping AB, Norrköping och 1946 till Ångfartygs AB Nyköping, Nyköping. Slutet kom 1950, då hon sjönk på 35 meters djup utanför Femöreshuvuds fyr 1950, bogserad av bogs FYLGIA. Ej bärgad.
Text: Bengt Westin

Torsten
Foto Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Torsten
Foto SCA-arkivet via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan