Torsvik

10873
Byggd 1904 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm Nb 315 (Stål)
16,04 x 3,90 x 1,59 m – 24 / 5 (SS 1969)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på ?? Ihk, ersatt av en okänd motor på 200 Ehk (??)

Byggdes för F. Schmidt, Stockholm som HÖGGARN. Köptes före 1950 av Esso Rederi AB, Stockholm som gav henne namnet ESSOKRAFT 2 och byggde om till motordrift. 1959 sålde de till C.E. Eriksson, Stockholm som ägde Torsviks varv och han kallade också båten TORSVIKS VARV. 1967 förkortades det till bara TORSVIK. L Blom, Gävle köpte 1975 men sålde vidare samma år till A.J. Christensen, Rönnäng som överlät 1982 till B.V. Carlsson, också han från Rönnäng. Har haft andra ägare sedan dess. Brann i midsommarhelgen 2003 och förstördes ordentligt.
Text: Bengt Westin


TORSVIK vid Kummelnäs varv 10 juni 1973
Foto Gunnar Hedman i Christer Samuelssons saml.

TORSVIK passerar Hammarbyvarvet 9 augusti 1984
Foto Christer Samuelsson

TORSVIK
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

TORSVIK
Foto Björn Laqvist via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan