Trafalgar (1)

Byggd 1906 vid John Cran & Somerville & Co, Leith Nb 56
96,90 x 20,40 x 12,60 fot - 149 / 4
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 395 Ihk

Levererades i april 1906 till Alexandra Towing Co Ltd, Liverpool som TRAFALGAR (1). Skrotades 1959-60 vid Hale Head on the Mersey.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan