Trafik (1).


SFC-2287
Byggd 1898 vid Hernösands Verkstad & Varfs AB (Stål)
18,48 x 3,88 x 1,80 m (MB 1898)
17,50 x 3,90 x 1,80 m - 32 / 0 (SV 1945)
17,80 x 3,93 x 1,85 m (SS 2004)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 100 Ihk - ersatt av en Scania D 818 Dieselmotor på 145 Ehk/180 Ihk (1953). Sedan 1994 sitter det en rak Scania 8 på 170 hk i igen. Byggdes för Stora Kopparbergs Bergslags AB, Rättvik som BERGSLAGET. En 62’ lång bogserångare af jern (Bergslaget) tillverkad vid HMV för Stora Kopparbergs Bergslag i Rättvik, har hopnitats å bangården. Den upplyftes häromdagen på tvenne jernvägsvagnar där sista arbete utföres. Ångpannan på 25 hkr skall sändas särskilt. En särskild s.k. mall skall sändas i förväg för att utröna om ångarens bredd möjligen skulle lägga hinder i vägen. (VA 22/6 1898). Såldes ca 1923 till Bäck-Daniel Danielsson, Insjön som döpte om till TRAFIK. Hamnade i Norrland 1943, förvärvad av Johan W. Karlsson, Bureå. I brev den 5 april 1943 meddelade J.W. Karlsson att han köpt båten av D. Danielsson och ämnar flytta fartyget från Övermo slip till Bureå. 1946 köpte Bröderna Kågström, Ursviken båten, men sålde efter några år till Seskarö Ångbåts AB, Seskarö som sålde 1952 till Ingemar Hansson, Båtskärsnäs. Ångbogseraren Trafik av Seskarö, byggd av järn 1898 av Härnösands Mek Verkstad och försedd med en 125 Ind hkrs ångmaskin, har av Seskarö Ångbåts AB sålts till ett partrederi i Båtskärsnäs med hr Ingemar Hansson som huvudredare och hr Erik Sigvard Hansson som medintressent. (SST 26-1952). Motoriserades ca 1953 och sålde ca 1959 till Sven Jansson, Stallarholmen som sålde ca 1968 Henry Svensson, Stallarholmen som döpte om till BIRKA. Köptes 1975 av Sven Erik Martin Olsson, Hallstavik som ägde ännu 2005.
Text Bengt Westin


BERGSLAGET
Bergslaget
Foto från Hernösands MV arkiv via Bengt Westin


FLOTTISTEN (vänster) och BERGSLAGET (höger) på utflykt till Solleröns ångbåtsbrygga i Siljan
Bergslaget
Kolorerat vykort ca 1905 i Anders Winters saml.

BERGSLAGET i Siljan
Bergslaget
Foto: Gerda Söderlund ca 1920 via Anders Winter


TRAFIK
Trafik
Bild från Christer Hansson via Börje Åström


TRAFIK hos Sven Jansson & Son
Trafik
Foto Åke Jansson


BIRKA utanför Nackalandet 28/7 1966
Birka
Foto: Thure Ehrnlund ur Christer Samuelssons saml.


BIRKA
Birka
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin


BIRKA
Birka
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

BIRKA
Birka
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


BIRKA
Birka
Foto: Bror Persson via Bengt Westin


BIRKA
Birka
Foto: Sven Olsson via Bengt Westin


BIRKA i Norrtälje juli 2005.
Birka
Foto: Anders Winter


BIRKA i docka på Beckholmen 5 oktober 2005.
Birka

Birka

Nya plåtar.
Birka


BIRKA i docka på Beckholmen 8 oktober 2005.
Birka

Birka

Birka


BIRKA i Vaxholm 4/7 2006.
Birka
Foto: Christer Samuelsson


BIRKA vid Kvarnholmen, Svindersvik 22/9 2008
Birka
Foto: Christer Samuelsson

BIRKA vid Kvarnholmen, Svindersvik 24/9 2008
Birka
Foto: Christer Samuelsson

BIRKA vid Hammarby sjöstad 26/12 2008
Birka
Foto: Anders Winter

BIRKA vid Hammarby sjöstad 27/12 2008
Birka
Foto: Anders Winter

BIRKA i Hallstavik efter en 9 timmar lång resa från Beckholmen - 21 december 2015
Birka
Foto: Christer Samuelsson

BIRKA i Hallstavik - februari 2019
Birka
Foto: Anders Winter


Tillbaka till Ingemar Hanssons Rederi
Tillbaka till Sven Jansson & Son
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan