Trägen

Oregistrerad
Byggd 1900 vid Hernösands Verkstad & Varfs AB, Härnösand (Stål)
10,87 x 2,89 x 1,15 m (SV 1936)
Maskin: Varvets ångmaskin på 18 Ehk, senare utbytt mot en okänd motor.

Byggdes för Ångermanälfvens Flottningsförening, Sollefteå som TRÄGEN men tillbringade sin mesta tid i Bodumssjön. Sedan flottningen avvecklats såldes hon på 1960- eller 1970-talet till Enköping, ägdes ett tag av Reijo Tantula, Västerås, Har sannolikt haft flera ägare. Har legat som fritidsbåt i Stockholm (Ekerö) där hon legat på land länge. Såld till K. Tärndahl och finns sedan 2006 i Falun.
Text: Bengt Westin, kompl. Anders Winter


TRÄGEN på Ekerö 27 augusti 2005
Trägen
Anders Winter

Trägen
Anders Winter

TRÄGEN 8/7 2006 i Falun. Saknade maskin vid detta tillfället.
Trägen
Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan