Fryksdalen (2) (ex. Trängslet VI)

Byggd 1960 av Lidwall & Söner i Leksand med tillverkningsnummer 417, på beställning av Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falun.
Skrovmått: 11,5 x 3,5 m. enligt ritning 1-4296.
Motor: Volvo-Penta, typ TIMD 96, nummer 975. Effekt: 185 hk vid 1800 varv/minut. (Typbeteckningen TIMD står för Turbo-Interkooler-Marin-Diesel, och 1960 lär vara det år då motortypen började tillverkas. – Volvos lastbilar med laddluftkylning introducerades först ett tjugotal år senare.)
Mekaniskt backslag med reduktion 4,38:1
Utförande: Bostad för två man. Gasolanläggning. 6 mm plåt i skrovet. Inbyggda tankar för 2000 liter bränsle. Strålkastare, sirén, väggkontakter i maskinrum, taklampor i styrhytt, maskinrum, bostad, 4 st. lanternor med C-certifikat.
Beräknad vikt: 12,5 ton.

Båten levererades i maj 1960 till Trängslets Kraftverk för att bogsera flottat virke över den nybyggda kraftverksdammen. Vid samma tillfälle levererades ytterligare två identiskt likadana bogserbåtar som fick namnen TRÄNGSLET IV respektive TRÄNGSLET V. Flottningen på Dalälven uppförde efter 1970 års flottningssäsong, varefter båtarna lades upp och bjöds ut till försäljning.

Fryksdalens Flottningsförenings verksamhet skulle ha avvecklats efter 1966 års säsong, enligt stämmobeslut. Under det påföljande året (1967) låg flottningsverksamheten nere, förutom att manskapet arbetade en hel del med avveckling av den tidigare verksamheten. Men 1968-69 fick man ta emot en del virke längs Frykensjöarnas stränder och på hösten 1969 drabbades Värmland och hela Västsverige av en svår storm. Under 1970 översvämmades skogsnäringens alla virkeslager av stormfällt virke. Nu blev sjöflottningen återigen ekonomiskt intressant för skogsnäringen när vattenlagring och sjötransport kunde kombineras. Fryksdalens Flottningsförenings båda kvarvarande bogserbåtar BILLERUD och FRYKEN 2, bedömdes vara otillräckliga för det nytillkomna transportbehovet.

Fryksdalens Flottningsförening administrerades vid denna tid via systerförvaltningen Klarälvens Flottningsförening, och även vid denna förvaltning hade behov av nya och modernare bogserbåtar. Därför inköptes de tre nämnda Trängsletbåtarna under hösten 1970, för 25.000 kronor vardera. TRÄNGSLET IV och TRÄNGSLET V stationerades i Klarälven och fick där namnen SÖLEN respektive ENGERDALEN, medan TRÄNGSLET VI stationerades på Frykensjöarna och fick där namnet FRYKSDALEN.

TRÄNGSLET VI kom till Torsby med trailertransport och lossades med virkeskranen på Notnäs ångsåg den 1 december 1970.

Under större delen av 1970-talet var FRYKSDALEN, tillsammans med den till åren komna BILLERUD, ordinarie bogserbåtar på bogsertraden Torsby – Frykfors. På sensommaren 1982 havererade backslaget under pågående bogsering. FRYKSDALEN bogserades via Norsälven, lyftes i Frykfors och Edsvalla, och bogserades vidare över Vänern och upp i Klarälven, till Klarälvens Flottningsförenings verkstad i Forshaga för reparation.

När bogseringssäsongen skulle återupptas på Fryken påföljande år var inte reparationen slutförd. I stället gjordes ett byte så att systerbåten ENGERDALEN fick gå över och tjänstgöra på Frykensjöarna. Eftersom Klarälvens Flottningsförening hade upphört att bogsera virke på Klarälven året innan och övergått till lösflottning, behövdes inte ENGERDALEN utan kunde bli kvar som ordinarie bogserbåt på Fryken. När sedan FRYKSDALEN hade blivit reparerad stationerades hon vid Kartberget i Karlstad som reservbåt i Klarälvens nedre region.

På våren 1986 avyttrade Klarälvens Flottningsförening åtta bogserbåtar genom anbudsförfarande, däribland FRYKSDALEN. Fryksdalen såldes till ett par i Stenungsundstrakten som enligt uppgift avsåg att bygga om båten till någon form av husbåt. Bengt Sandinge har berättat att han har sett FRYKSDALEN i Stenungsund med bortskuren styrhytt.

Anders Winter vet slutet: Båten vidaresåldes till Vänersborg och höggs upp i Tyskland runt 1996, efter att ha påseglats i Rhenkanalen. Båtens namn vid skrottillfället är ej känt.
Text: Håkan Larsson. Tillverknings- och leveransuppgifter: Anders Winter


Trängslet VI har nyligen lagt till sin nya hemmahamn, Gråbobryggan i Oleby, för att målas om och utrustas. I förgrunden ligger Fryken IV som senare blev grönmålad och benämnd Björnidet. April 1971
Foto: Håkan Larsson

På sommaren 1974 fick jag (Håkan Larsson) följa med på en bogsering från Oleby med destination Frykfors. Fryksdalen bogserade i par med Billerud i öppen sjö men bogserbåtarna gick var för sig genom det trånga Sunnesundet. Som traditionen bjöd hade besättningen fiskedrag ute, även om detta periodvis var en förbjuden sport. Här, vid passage av Bjälverud i Övre Fryken, har Nisse, skepparen på Fryksdalen, fått en fin gädda på sitt drag.
Foto: Håkan Larsson

Vid passagen genom Sunnesundet fastnade ett av timmersläpen och gick sönder. Natthamn fick sökas i den nedre delen av sundet och påföljande morgon vidtog nödiga reparationer på släpet. Detta tog så pass lång tid att besättningen valde att återgå hem till Oleby på eftermiddagen. Billerud kunde gå en eller ett par knop fortare än Fryksdalen och på hemvägen gjorde skepparen på Billerud en snäv omkörning för att visa detta.
Foto: Håkan Larsson

En sensommarkväll 1977 kunde Fryksdalens Flottningsförenings samtliga tre bogserbåtar fångas på en och samma bild vid Gråbobryggan i Oleby. Förutom och Billerud och Fryksdalen finns även Fryken 2 med i skaran. Fryken 2 var vid denna tid stationerad i Sunne och hennes besök i den gamla hemmahamnen Oleby var fåtaliga under 1970-talet.
Foto: Håkan Larsson

Fryksdalen, fotograferad i sensommarkvällens skymningsljus.
Foto: Håkan Larsson

Under sommaren 1981 fick Fryksdalen bogserbåten Grimmen som ny parhäst på Fryken, sedan den gamla kollegan Billerud hade tagits ur tjänst och lagts upp på senhösten året innan. En söndag under högsommaren låg Fryksdalen och Grimmen helglediga vid Sundsvik i Sunne och fick då tillfälligt besök av fritidsbåten Skôrpa, som för övrigt också hade varit en flottningsbåt.
Foto: Håkan Larsson

När säsongens sista timmersläp lämnade Torsby 1981 dokumenterades detta av skepparen på Skôrpa som följde ett stycke och eskorterade.
Foto: Håkan Larsson

Hej då för i år!
Foto: Håkan Larsson

Under bogsersäsongen 1982 var Grimmen upptagen på annan plats och Fryksdalen fick istället den betydligt mindre bogserbåten Fryken 3 som parhäst. På avstånd kan man se Fryksdalen och Fryken 3 utanför virkesmagasinet i Oleby, fotograferade från Skôrpa
Foto: Håkan Larsson

Fryksdalen, med hjälp av Fryken 3, har inlett säsongens sista bogsering över Fryken 1982. Detta blev också den sista resan för Fryksdalen på Fryken. När man hade kommit ner i Nedre Fryken havererade backslaget på Fryksdalen. Man hade nu bara Fryken 3 att tillgå men timmersläpet delades upp i mindre enheter och haveristen, tillsammans med det kvarlämnade virket, bogserades i omgångar ner till Frykforsdammen.
Foto: Håkan Larsson

Håkan Larsson har författat alla bildtexter ovan

Fryksdalen
Foto: Anders Winters arkiv

Fryksdalen
Foto: Anders Winters arkiv


Tillbaka till båtar på Fryken
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan