Transport

Oregistrerad
Byggd 1916 vid N.V. van den Ray & van den Rees, Rotterdam (Stål)
15,80 x 3,92 x 1,32 m – 26 / 14 (SV 1917)
Maskin: Okänd ångmaskin på 84 Ihk

Byggdes för okända holländare. Köptes till Sverige 1917 av AB Gottfrid Gustafsson, Linköping och anmäldes till registrering varvid interimscertifikat utfärdades den 14 okt. 1917. Då hon ej var registreringspliktig så utfärdades licensen sannolikt endast för resan till Sverige. Namnet var TRANSPORT. Omkring 1922 såldes hon till okända köpare i Finland och har därefter ett okänt öde.
Text: Bengt Westin

Transport med pråmsläp i Kinda kanal
Foto Anders Engdahls saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan