Trelleborg SJ

5078
Byggd 1899 vid Mordey, Carney & Co Ltd, Southampton Nb 404
31,68 x 6,16 x 3,40 m – 154,07 / 28,84 (SS 1941)
Maskin: Varvets 3cyTE ångmaskin på 580 Ihk (13” – 22” – 35” x 27”)

Levererades i feb 1900 till William Watkins Ltd, Southampton som JAVA. Såldes samma månad till AG Unterweser, Bremen som döpte om till UNTERWESER 15, men redan 1909 köptes hon av Kungliga Järnvägsstyrelsen, Trelleborg för 114.210 kr och gavs namnet TRELLEBORG SJ. Kungl. blev senare Statens Järnvägar, Trelleborg och 1966 såldes båten till Malmö Bogser AB, Malmö för blott 25.000 kr och fick behålla namnet. Samma år vidaresåldes hon till A/S Alfi, Köpenhamn för 35.000 kr och skrotades 1967.
Text: Bengt Westin


TRELLEBORG SJ
Foto okänd i Uno Petterssons saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan