Trio

Oregistrerad
Byggd 1956 vid okänt varv i Ostvik (stål)
Ca 8 m
Maskin: Seffle råoljemotor på ?? Ehk - ersatt okänt år av en Volvomotor på 60 Ehk

Byggdes för okända, men köptes nybyggd av Hjalmar Forsgren, Holmsund som döpte till AVANTI. Köptes av Hedlund & Nilsson, Holmsund 1973 och de överlät till Bogserings AB Gustafshög /Thure Björkman/, Umeå 1977 och där kallades hon TRIO. 1980 såldes hela BAB Gustafshög till Rundviks Bogserbåts AB /Gunvar Dewall/, Rundviksverken och TRIO följde med, men såldes direkt till Bert Bergström, Båtskärsnäs och i vart fall 1986 ägdes hon av av Engbergs i Luleå Åkeri AB, Luleå som TROGEN. Lär därefter ha ägts av Dykab i Luleå AB, och köptes okänt år av en dykare som förbyggde henne och skulle köra charterturer med henne. Det blev inte så lyckat utan hon lär ha tagits av kronofogden som sålde till okända i Stockholm.

TRIO blev ombyggd från en öppen spelbåt som köptes från svenska Bowaters. Bonnedahls Mek verkstad i Umeå utförde ombyggnaden 1958.
Kommentar av Börje Åström på "Fallrepet": Bert Bergström skall ha ägt henne från andra halvan av 70-talet till början av 80-talet, då mest ute vid flottläggning av bilbunt ute i skärgården. Styrhytten är som synes av modell "starholk" och en normalt vuxen karl fick stå som en backhoppare i färdigställning, var man dessutom rundare om midjan fanns inte mycket plats kvar. Hon hade dålig manöverförmåga, dels på grund av liten rodervinkel och dels p.g.a. en mekanisk "krycka" ner till backslaget. Troligen köpte eller hyrde Bert den av Rigert Engberg, Luleå och förmodligen blev DYKAB ägare till henne efter Bert.
Info: Åke Hörnberg, Börje Åström, Bengt Westin

Trio i Västerfjärden
Trio
Foto: Åke Hörnberg


Trio på botten av Västerfjärden, utanför Umeå. Mitten av 1970-talet.
På hyttaket sitter Anna Sjöström. Trio bärgades senare och fortsatte i drift.
Trio
Foto: Anders Sjöström


TROGEN - i Rigert Engbergs ägo
Foto: Bo Gafvelin

TROGEN - Luleå slip 1986
Foto: Lennart Isaksson via Bengt Westin


Troligen samma båt i Holmsund - 24 februari 2013
Nitat skrov
Foto Henning Blick


Tillbaka till Engbergs Åkeri AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan