Trio II

XPEZ
Byggd 1902 vid J H N Wichhorst, Hamburg
15,50 x 4,10 x 1,60 m - 19 Brt/ 0 Nrt.
Maskin: Okänd ångmaskin på ?? hk, ersatt av 6cy B & W Alpha dieselmotor på 400 Ehk 1951.

Byggdes för Howaldsverke AG, Hamburg. som HOWALDT III, men köptes detta år till Bugserselskabet Goliath, Aalborg och omdöptes då till GOLIATH III. Bolaget ändrades den 9 sept 1959 till I/S ved Goliath og Svitzer, och 1978 såldes hon till Frederikshavn Trosseføreri, Frederikshavn där namnet blev TRIO II. 1989 blev hemorten Nyborg och det var meningen att båten skulle byggas om till ”opmålingsfartøj”, men då båten var för dålig blev hon i stället kondemnerad. Såldes 1990 till Niels Jørgen Andersen, København.
Text: Bengt Westin

I arkiven står båten upptagen som S/S FORELLE i tysk ägo men även som HOWALDTWERKE A.G. 3 (alltså inte som HOWALDT III, vilket anges på många ställen). Såldes 1990 till Niels Andersen, København Ø, för 10 000:-. Det fanns då en klausul om att påbörja skrotning av båten före 1990.06.30. Enligt registren så är hon skrotad 1993.05.14, vilket inte stämmer då båten har synts på olika ställen i Köpenhamnsområdet, ombyggd med bl a en ny styrhytt akteröver. Skall ha ombyggts under 2002 vid Odsherred på Själland.
Text: Torben Larsen


TRIO II - 1 augusti 1979
Foto Jan Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan