Trio

Byggd 1885 vid Härnösands Mekaniska Verkstad
14,05 x 3,50 x 1,81 m.
Maskin. Ångmaskin 30 Ihk. 1955 ersatt av en 2-cyl Seffle 226 BF på 120 hkr. 2002 ersatt av en Volvo Penta

Levererades 1885 till A Hamrin, Torsboda som WIKINGEN.

Protokoll Hernösands Werkstad & Varfs AB dec. 1884: På grund af upprättat kostnadsförslag om förd underhandling med herr E.J. Hamrin i Torsboda hade denne nu uti bref af den 25te i denna månad förklarat sig villig uppgöra kontrakt om en fem hästkrafters ångbåt i likhet med ”Putte” till ett pris af kronor 7.000 varaf kr. 5.000 erläggas den 20 December detta år och nästa kronor 2.000 den 1sta April 1885, hvilket anbud antogs, och uppdrog Styrelsen åt Ingenieur Norberg att derom uppgöra kontrakt. Den för hemmansegare Hamrins i Torsboda rekning, vid HMW bygda mindre ångbåt om 5 hkr, anses blifva färdig nästa vecka. (VA 22/5 1885).
Protokoll Hernösands Werkstad & Varfs AB 30/5 1885: §3. Egaren till den nu färdigbyggde Ångslupen VIKING, Herr E.P. Hamrins gjorda anspråk om ersättning för försenad leverance af båten ansågos ej kunna beviljas.

Användes på Indalsälven för transporter mellan Lunne och Liden till 1886. Ägare 1897 är Skönviks AB, Sundsvall med namnet SVANEN. 1905 är namnet TRIO hos E.F. Säfström. 1910 återfinns båten hos J.A.E. Jernberg och Adolf Kastberg, Sundsvall. 1915 står Kastberg som ensam ägare. Samma år säljs båten till Gustavsfors Fabriker AB i Skåpafors där namnet ändras till GUSTAVSFORS III. Byggs om 1928 och döps även om till BILLINGSFORS III. Säljs 1965 till Eugen Pettersson i Gustavsfors och Henry Mossberg i Ed, återfår namnet TRIO. Säljs 1972 till Birger Jansson i Vänersborg. Säljs 1987 till Göteborg. Finns 1995 i Uddevalla och 2002 i Göteborg.
Info från Per Jansson, under sin fars tid samt Bengt Westin


TRIO 1972
Foto Per Jansson

TRIO vid Gustavsfors varv 1977
Foto Per Jansson

Foto Per Jansson

Foto Per Jansson

TRIO vid Baldersnäs 1978
Foto Per Jansson

TRIO i Uddevalla 2002
Foto Per Jansson

TRIO i Uddevalla 2002
Foto Per Jansson

TRIO i Bengtsfors - 2015
Foto Per JanssonTillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan