Triton

9109
Byggd 1912 vid John Duthie Torry Shipbuilding Co., Aberdeen

Maskin: ursprungligen ångmaskin, motoriserad 1949

Utsjöbevakningsfartyg hos Tullverket 1928-1939 som TRITON. Tjänstgjorde som Hjälpkanonbåt 45 (HKB 45) under andra världskriget. Ombyggt till lastmotorfartyg 1949.
Fakta via Håkan Löfgren


TRITON hos Tullverket
Foto Håkan Löfgrens saml.

TRITON hos Tullverket
Foto Tullmuseum via Håkan Löfgren

TRITON som lastfartyg efter 1949
Foto Håkan Löfgrens saml.


Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan