Tug-Marit

SKZM – KM 16828
Byggd 1947 vid de Ysselwerf, Gorinchem Nb 239
23,50 x 5,44 x 2,25 m -
Motor: 5cy Bolnesdiesel på 250 Hk.

Byggdes för Koninklijke Maatschappij "De Schelde" N.V., Vlissingen, som SCHELDE. Namnet ändrades 1947 till DE NOLLE och 1964 till SCHELDEPOORT II. 1986 köptes hon av L Poldermanm Hansweert men övertogs samma år av M Smit, Veere och då togs II:an bort men året efter ändrades namnet till MARINA. Då Duik- en Sleepbedrijf Muller V.o.F., Vlissingen köpte henne 1994 fick hon namnet MULTITUG II, men 1999 lämnade hon Holland sedan hon förvärvats av M. Beasley Ltd., Ramsgate (Br). Ägdes tydligen av Charles King i England innan hon på våren 2011 köptes av Vinsveparen AB i Landskrona som skrev henne på Marit Shipping Service AB, Landskrona. Namnet ändrades till TUG MARIT. Sistnämnda bolag för den del av verksamheten som avser sjötransporter, bogsering, dykservice, hamnagentur och förvaring samt idka därmed förenlig verksamhet.
Nya ägare sedan 2018 är Ahås Vassröjning och Sjögrävning AB i Kristinehamn.
Text Bengt Westin (Källor: Tugspotters, Båtologen. www.solidinfo.se/foretag/vinsveparen-aktiebolag), Jakob Hahne


TUGMARIT med HV RAVN i Københavns havn - 18 februari 2015
Foto Niels Stummann

HV RAVN har hämtats i Hundested
Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

TUGMARIT på besök hos Gotenius i Göteborg - 25 november 2015
Foto Lasse Lundell

Foto Lasse Lundell

Foto Lasse Lundell

TUGMARIT bogserar husbåten HVALPSUND från København till Stege værft på Møn - 26 april 2016
Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

Foto Niels Stummann

TUGMARIT med Kristinehamns Picassostaty i bakgrunden
Foto Jakob Hahne


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan