Tunadal


TUNADAL vid Mälarvarvet för propellerjobb - 3 december 1978
Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan