Turretdäckare

Turretdäckade fartyg byggdes från slutet av 1800-talet till en bit in på 1900-talet. Genom att skrovet rundades av ovanför vattenlinjen så fick fartyget lägre vikt och eftersom vid den här tiden fartygen betalade avgift vid slussning (Suez) beräknat på vikten, så var det ekonomiskt fördelaktigt. När dessa regler ändrades så byggdes inga nya fartyg av den här typen.

En annan fördel var att skrovet blev lite starkare. En inspirationskälla var de valdäckade fartyg sam fanns i USA. I England byggde William Doxford and Sons Ltd., Sunderland, ett valdäckat fartyg på licens 1893. Därefter modifierades konstruktionen med mer konvetionella för- och akterpartier. Det första av dessa fartyg hette TURRET. 1895 hade nio fartyg av denna typ levererats, med ytterligar fem under byggnad.
1911 ändrades beräkningsgrunden för slussningsavgifter vid Suezkanalen och det var inte längre nödvändigt med turretdäckade fartyg. Sammanlagt 180 fartyg byggdes, 176 av dem vid W Doxford and Sons Ltd i Sunderland. De flesta av dem försvann under första och andra världskriget. Det sista skrotades 1960.
Fakta: Wikipedia


Det turretdäckade lastångfartyget RIGEL torrsatt på Oskarshamns varv - 7 maj 1938
Byggd 1905 vid William Doxford & Sons Ltd, Sunderland (UK) som NORDLAND. 1930 hos Rederi Ab Iris, Mariehamn som RIGEL (OHFX).
110,52 x 14,68 m. DWT 6450. Br.t. 3778,87
Foto och fakta okänd ur Oskarshamns varvs samling hos Sjöhistoriska Museet

POLCIRKELN (4679)
Byggd 1907 vid Lindholmens Verkstäder för Trafik AB Grängesberg-Oxelösund som POLCIRKELN (SLRA).
89,9 x 12,2 m. Br.t. 1926,81.
Foto och fakta okänd ur Sjöhistoriska museets samlingar

Ett turretdäckat malmfartyg vid Svartön, Luleå - cirka 1910
Foto J G Lindgren i Luleå kommuns historiska bildarkiv

BLÖTBERG i Oxelösunds hamn
Byggd 1907 vid W. Doxford & Sons, Sunderland (UK).
120,2 x 15,7 m. Br.t. 4850. BLÖTBERG (NHBJ) tillhörde det holländska rederiet W.H. Müller & Co., Rotterdam.
Foto och fakta okänd ur Sjöhistoriska museets samlingar

GRÄNGESBERG
Byggd 1903 vid William Doxford & Sons, Sunderland (UK)
134,2 x 18,9 m. Br.t. 6749. GRÄNGESBERG (NVCL) hos det holländska rederiet W.H. Müller & Co., Rotterdam
Foto okänd ur Sjöhistoriska museets samlingar


Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan