Tyr

Oreg
Byggd 1908 vid Helsingørs Jernskibs & Mek. Verkst. A/S, Helsingør (Stål)
25,05 x 6,40 x 3,60 m – (??)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 450 Ihk

Byggdes för De Forenede Bugserselskaber, Köpenhamn som TYR. Köptes 1947 för 187.587 kr av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm, men hon förliste redan den 7 juli 1956 då hon kolliderade med ms SUNNANLAND utanför Biskopsudden under förhalning av denna och sjönk. Vid olyckan kom TYR tvärs lastfartygets för och trycktes ned. Vid olyckan omkom 3 besättningsmän men T & B fick ut 225.000 kr från försäkringsbolaget.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan