Blixten.


Oregistrerad
Byggd 1886 på okänt varv i Stockholm. (järn)
16,19 x 3,34 x 2,14 m - 25,28 / 11,94 (MB 1895)
Maskin: Okänd ångmaskin på 40 Ihk, ersatt 1912 med en vid Umeå Mek. Verkstad tillverkad comp.ångmaskin på 60 Ihk.

Byggdes för okända.’Blixt’ är namnet på en från Stockholm till Umeå inköpt bogserångare. (HP 1892). Enl. mätbrev den 1 juli 1895 hörde hon hemma i Nederkalix hos Johan Larsson och hette då BLIXTEN. Omkring 1912 köpt av Rolf Burman, Luleå som dock avled 1916 varvid äganderätten övergick till Halvdan Burman. Ägdes 1918 av Ume Älvs Flottningsförening, Umeå som sannolikt köpte 1917 eller 1918, men utrangerades och såldes 1937 till Algot Löfgren m.fl. i Holmsund, som i sin tur sålde 1940 till Martin Andersson (sen. Ankarstad), Stockholm. Förvärvades den 23 maj 1945 av Rederi AB Aro /Oscar Bergström och Robert Frykberg/, Stockholm som efter ett år sålde vidare till Rederi AB Siw, Stockholm. Namnbyte till STOR-KLAS. Såldes 1947 till Repola-Viipuri Oy, Nyslott och omdöptes till REPOLA 3 och gick där till 1973 då båten köptes av Kauko Yläsaari, Nyslott och gjordes om till fritidsbåt med namnet ändrat till TIPPA.
Text: Bengt Westin, Lauri Pakkanen


BLIXTEN
Blixten
Foto: Alfons Andersson via Bengt Westin


BLIXTEN
Blixten
Foto: Alfons Andersson via Bengt Westin


BLIXTEN
Blixten
Foto från Hildur Andersson via Anders Olsson


STOR-KLAS och LILL-KLAS vid Norr Mälarstrand
Stor-Klas och Lill-Klas
Foto Erik Holmberg via Christer Samuelsson


REPOLA 3, troligen i Savonlinna 20/6 1968
Tippa
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml


TIPPA utanför Laukansaari, Nyslott - midsommar 2008
Tippa
Foto Mikko Laaninen via Lauri Pakkanen

TIPPA vid varvet i Savonlinna/Nyslott 6 juli 2018
Tippa
Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till Ume Älvs Flottningsförening
Tillbaka till startsidan