Korpen.


KORPEN byggdes 1925 och tjänstgjorde som kätting- och arbetsbåt vid Umeå flottningsförening fram till 1970 då den såldes till Per-Olof Bäckström i Umeå som byggde om den till fritidsbåt. 1986 såldes den till Magnus Källmark i Uppsala som gjorde en ytterligare ombyggnad. 1998 köpte Börje Ljungkvist KORPEN och har tillsammans med sin fru lagt ner ytterligare 2 500 timmar på ombyggnation.
Info via Börje Ljungkvist


KORPEN
Korpen
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

TUGGY i Uppsala - 3 juni 1992
Korpen
Foto: Bengt Westin

KORPEN i Uppsala - 23 maj 2007
Korpen
Foto: Börje Ljungkvist

Korpen
Foto: Börje Ljungkvist

KORPEN - 17 oktober 2015
Korpen
Foto: Anders Winter

Korpen
Foto: Anders Winter


Tillbaka till Ume Älvs Flottningsförening
Tillbaka till startsidan