Nyhult.


Oregistrerad
Byggd okänt år / okänt varv (Järn)
17,85 x 3,25 x 2,31 m - 27 brt (SV 1915)
17,67 x 3,57 x 2,13 m – 27,85 (MB 1920)
Maskin: Okänd ångmaskin
Byggdes för okända. Fanns 1891 hos Frånö Nya AB, Frånö och hette också FRÅNÖ, men såldes 1900 till Ume Älvs Flottningsförening, Umeå för 13.000 kr och döptes till NYHULT. Bogserång. Frånö har af Frånö sågverksbolag försålts till ett sågverk i närheten af Umeå, till ett pris af 13.000 kr. Båtens namn har ändrats till Nyhult. (VA 18/6 1900). Skrotades 1939.
Text: Bengt Westin


NYHULT på Skellefteälven
Nyhult
Foto Elsa Bergstedt- Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NYHULT
Nyhult
Foto: Alfons Andersson via Bengt Westin

NYHULT och SONJA
Nyhult
Foto: Alfons Andersson via Bengt Westin


Tillbaka till Ume Älvs Flottningsförening
Tillbaka till startsidan