Ume Älvs Flottningsförenings historia
Då detta företag år 1900 köpte bogserbåten NYHULT från Frånö för 13 000 hette det egentligen Strömrensningsbolaget i Ume-Vindelälven men blev senare Ume Älvs Flottningsförening. År 1901 följdes NYHULT av nybyggda SONJA som levererades från Oskarshamns MV och kostade 23 000 kr. Föreningen köpte båtarna för timmerbogsering i egen regi och ganska snart byggde man en slip och en verkstad på Ön, mitt i Umeälven. 1905 ägde man också en liten bogserare som hette OLLE, och okänt år, men före 1916, köpte de även en bogserbåt med namnet BLIXTEN samt 1917 BETTY. 1922 fanns också en mindre båt med namnet LILLÅN samt en med namnet LILO. Sedan 1906 hade passagerarfartyget SVANEN trafikerat Umeälven för Umeå Ångslups AB. Då denna trafik 22 år senare upphörde, köptes hon 1928 till Umeå Flottningsförening som byggde om henne till bogserbåt med namnet UMAN. BLIXTEN såldes igen i 1937 till privata ägare i Holmsund och hamnade så småningom i Finland medan man samma år lade upp NYHULT och BETTY då de var för oekonomiska för verksamheten. 1939 skrotades NYHULT medan BETTY flyttades till Storuman 1942 och sistnämnda år ägdes OLLE av Törefors AB. I stället lät man just 1937 bygga en ny motorbåt vid Jerfeds MV som fick namnet BJÖRN men den överläts snart till Skellefteå Flottningsförening. UMAN såldes 1963 till Arne Avelin, Lidingö men 1966 köptes en mindre båt med namnet FINN från Finland, 1968 såldes SONJA och 1969 ägde man också en mindre båt som hette KORPEN. FINN såldes igen 1971 till Piteå. 1979 upphörde flottningen och föreningen avvecklades.
Stort tack till Bengt Westin som skrivit ovanstående.


Tillbaka till Ume Älvs Flottningsförening
Tillbaka till Rederier
Tillbaka till startsidan