Undine.


2410
Byggdes av stål 1890 vid Oskarshamns Mek Verkstad & Torrdocka AB som varvets nybygge nr 195.
19,30 x 4,66 x 2,33 m - 50,52 brt och 28,41 nt (enl. mätbrev byggåret)
Maskin: en 2cy ångmaskin från varvet på 144 Ihk. Ersatt 1951 av en Nohab MG 6 dieselmotor på 390 Ehk, ersatt 1961 av en Caterpillar D 366 Dieselmotor på 195 Ehk.

Beställare var Hernösands Ångsågs AB, Härnösand och namnet blev UNDINE (som är namnet på någonn slags vattenande). Hon infördes i registren den 19 feb 1895 med nr 2410, senare kompletterat med signalbokstäverna SHDK. Sedan Gustaf Ehrstad köpt Hernösands ångsåg överfördes båten till Björknäs AB, Gudmundrå 1913 men detta bolag gjorde en hejdundrande konkurs 1923 varvid konkursmassan den 28 aug 1923 övertogs av förlagsgivande bank, som var Handelsbanken, och de överförde bolag med inventarier till dotterbolaget AB Handion. Båten byggdes om och renoverades ordentligt för 22.674 kr år 1923, innan hela bolaget övertogs av Kramfors AB 1925 som 1928 överlät resterna till SCA men behöll båten. När Kramfors AB (SCA) 1938 bildade Ulfviks AB flyttades båten dit. Den 10 jan 1951 köptes båten av ett partrederi i Luleå med Erik Valdemar Josefsson, som huvudredare och då var priset relativt lågt, 12 500 kr (förutom E.V. var också Ragnar, Sigurd och Bengt Harald Josefsson delägare). Josefssons sålde vidare för 13 000 kr till Bröd. Lundqvists Rederi AB i Stackgrönnan den 24 febr. samma år och dessa lät sätta in en Nohab MG 6 dieselmotor på 390 Ehk vid Stackgrönnans varv. I feb 1960 återköptes hon av Josefssons, för 25.000 kr, och då återstod endast skrovet. Fick ny överbyggnad som var anpassad för att passera under broarna i Luleälven. En ny motor sattes in 1961 på Luleå varv, en Caterpillar D 366 Dieselmotor på 195 Ehk. Ragnar Josefsson blev huvudredare 1971 och Christer Josefsson 1978. Dessa sålde henne 1984, för 75.000 kr, till Engbergs Åkeri i Luleå AB, som fem år senare fick 130.000 kr då man sålde till Marin & Maskin i Stockholm AB. M & M sålde henne direkt tillbaka till Luleå, till Nordfrakt i Luleå AB och dessa avyttrade båten 1990 till S. Berggren, Stockholm för 105 000 kr. Återkom till Luleå 2001, inköpt av Arne Ronnie Lagercrantz från Luleå och då blev namnet UNDINE ”Af Luleå”. Fanns ännu 2014 hos samma ägare, men 2015 ändrades hemorten till Stockholm. Såldes 2016 till Pauli Kuoppamäki, Matildedal.
Info: Bengt Westin, Staffan Öberg


UNDINE på slipen vid Hernösands Werkstad & Warfs AB cirka 1900
Undine
Foto Bengt Westins samlingar.

UNDINE i fart på Ångermanälven
Undine
Foto Göran Stengels samlingar via Bengt Westin.

UNDINE vid bryggan i Kramfors
Undine
Foto Bengt Westins samlingar.

UNDINE ombyggd och motoriserad efter Bröderna Lundqvists övertagande
Undine
Foto: Lennart Hedlunds saml.

UNDINE här med den nya överbyggnaden som var anpassad för att passera under broarna i Luleälven. - Luleå 12/8 1982
Undine
Foto Jan Häggström via Bengt Westin.

UNDINE i Ratan 13/7 1998
Undine
Foto Bengt Westin.

UNDINE vid Ankarudden 11/7 1993
Undine
Foto Krister Bång via Patrik Nylin.

UNDINE i Ljusne 6/5 2006
Undine
Foto Lars-Gunnar Fernlund.

Undine
Foto Lars-Gunnar Fernlund.

UNDINE i Ljusne 26/10 2008
Undine
Foto Christer Samuelsson

UNDINE i Ljusne 2/11 2008
Undine
Foto Christer Samuelsson

UNDINE i Pansio, Åbo den 9 juli 2014
Undine
Foto Folke Österman


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan