S/S Uranus.

(ex. George IV, Mecum)


Byggd 1916 vid John Drewes & Co Scheepsbouw, Gideon, Groningen. (Stål) KBJN/SHBI – 5975 (13/5 1918)
30,29 x 6,02 x 2,53 m - 110,94 / 45,72 (MB 1918) --- 30,23 x 6,04 x 2,56 m - 122 / 0 (SS 1955)
Maskin: Vershure & Co´s Scheepsbouw, Amsterdam, en tripleångmaskin (10 3/8”-17”-28”x18”) på 300 Ehk/378 Ihk
Byggdes för Joh. Drewes & Co, Groningen som GEORGE IV. Inköptes till Sverige den 12 jan 1918 av AB Emil Löfgren för räkning ett partrederi i Stockholm. Ägare var AB Svenska Handels- och Sjöfartskompaniet (1/2) och KB Belfrage & Co (1/2). Den 21 jan 1918 skrevs från AB Emil Löfgren att de: från skeppsbyggarefirman J. Drewes & Co i Gideon nära Groningen, inköpt dels en nybyggd bogserångare om 375 hk, George IV samt en stålläktare om 665 Dwt, som vi önskar anmäla densamma under namnet Georgina (senare Mecum I). Bogserbåten omdöptes till MECUM. Köptes för 200.000 kr, enligt meddelande den 17 mars 1920, av Stockholms Transport & Bogserings AB (TB) som kallade båten URANUS. T&B gick emellertid i konkurs 1925 men ombildades samma år till Stockholms Nya T & B. Ombildat igen 1926 till Stockholms T & B. Anlände den 25 okt 1957 till Högmarsö för uppläggning, varifrån hon såldes för 20.000 kr den 20 sept 1961 till Nyköpings Varv AB – Elis och Lennart Gustafsson, som sålde den 19 feb 1969 för 32 000 kr till Kurt Lennart William Johansson, Fagerviken och Per Östen Nordlinder, Älandsbro med Johansson som huvudredare. Siste ägare blev den 16 feb 1972 Sune Ali Eriksson, Sörberge sedan Johansson avlidit och änkan övertagit hans del. Lades upp i Fagervik där hon sjönk den 25 dec 1975. Bärgades i april 1990 och lyftes så småningom upp på kajen i Svartvik där hon våren/sommaren samma år skrotades. Maskinen köptes av Ruben Maskinhistoriska och en del grejor sattes in i Primus.

Skeppare mellan åren 1925 och 1942 var Per Wilhelm Lindgren. Främst drog man pråmar mellan Uppsala och Stockholm samt även övriga hamnar i Mälaren. Under kriget assisterade man fartyg vid minfälten vid Kogulskär. Vid en olycka vintern 1942 när Skeppare Lindgren var på väg tillbaka till Uranus från en haverist, med ett bärgningskontrakt, faller han i vattnet och kommer under isen. Där vilar han ännu.
Information: Bengt Westin och Bengt-Olof Lindgren.


URANUS
Uranus

URANUS - maskinisten Mauritz Lindberg - 1956
Uranus

URANUS vid Djurgårdsvarvet 22/5 1969
Uranus
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

URANUS
Uranus
Foto: Gunnar Hedman ur min saml.


1975
Uranus
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.

URANUS nylyft från botten
Foto: Anders Engdahls saml.

På kajen i Svartvik efter bärgningen 1990
Uranus
Foto: Bengt Westin.

Uranus
Foto: Bengt Westin.


Uranus
Foto: Jens Magnusson

Foto: Jens Magnusson


Fler av Lennarts bilder finns här.
Tryck här
Fotograf och copyright Lennart Westerlund


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan