Urbs

Byggd 1903 vid Bergsunds MV, Stockholm (NB 308)
15,2 x 3,5 x 1,8 m. - 14 brt.
Maskin: Ångmaskin 45 ihk. Motoriserad ca. 1954

Byggdes för Stockholms stads hamnstyrelse som URBS.
Text: Christer Samuelsson (Källa: Bernt Fogelberg)


URBS med pontonkranen S.S. No 58 på Strömmen
Foto Okänd i Christer Samuelssons saml.

URBS vid Slagsta 21 april 1968
Foto Bernt Fogelberg i Christer Samuelssons saml.

URBS vid Lumakajen 10 augusti 1992
Foto Bernt Fogelberg i Christer Samuelssons saml.

Det hitintills okända vrak som ligger utanför Kvarnholmen är med största sannolikhet URBS
Foto: Jim Hansson via Jens Lindström - Statens Maritima Museer

Foto: Jim Hansson via Jens Lindström - Statens Maritima Museer

Foto: Jim Hansson via Jens Lindström - Statens Maritima Museer

Foto: Jim Hansson via Jens Lindström - Statens Maritima Museer


Tillbaka till Stockholm stads och hamns båtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan